Trường mầm non Bình Minh nằm giữa khu trung tâm thị trấn Yên Bình, mọi hoạt động của nhà trường thực hiện dưới sự chỉ đạo của phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Yên Bình, sự giám sát của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ Ban nhân dân thị trấn Yên Bình.

Trường đạt chuẩn Quốc Gia mức độ 2, kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 3. Nhà trường luôn đón nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, được phụ huynh tin yêu!