- Nhà trường hiện có 21 phòng học: Phòng kiên cố 12; Bán kiên cố 09. Có 2 bếp ăn 1 chiều, trong đó: 1 kiên cố và 1 bán kiên cố. Diện tích đất của nhà trường đã  được cấp chứng nhận quyền sử dụng đất với tổng diện tích là 6.617m2.

- Nhà trường có 3 sân chơi có đồ chơi ngoài trời và các trang thiết bị đồ dùng đồ chơi đầy đủ, đồ chơi đẹp, hấp dẫn trẻ. Có 1 khu vận động có mái che có đủ đồ dùng cho trẻ hoạt động.